SYSTEMY KOMINOWE

SYSTEMY KOMINOWE

SYSTEMY KOMINOWE:

KOTŁOWNIE C.O.

UNIWERSAL (komin okrągły)

jest to komin z całkowicie izolowaną rurą wewnętrzą i miską do odprowadzania skroplin. Znajduje on zastosowanie główie w kotłowniach c.o. Jest to komin uniwersalny, przeznaczony do pracy mokrej albo suchej, do pieców na różne rodzaje paliw (np. gaz, olej  opałowy, węgiel, drewno, brykiet). Może być również zastosowany do podłączenia kominka. Jest odporny na pożar sadzy, czyli określone normą, okresowe rozgrzanie wwnętrznej rury szamotowej do temperatury 1000oC.

→ UNI FU (k. kwadratowy, glazura)

jest to komin z glazurowaną rurą wewnętrzną i miską do odprowadzania skoplin. Znajduje on zastosowanie głównie w kotłowniach c.o.  jest to komin uniwersalny, przeznaczony do pracy mokrej albo suchej, do pieców na różne rodzaje paliw (gaz, olej opałowy, węgiel, drewno, brykiet itp). Jest odporny na pożar sadzy, może być zastosowany do podłączenia kominka.Maksymalna temperatura pracy ciagłej tego systemu to 400oC. Ze względu na zastosowanie rury szamotowej o niskiej przepuszczalności, w systemie tym nie jest konieczne przewietrzanie izolacji z wełny mmineralnej. Upraszcza to wznoszenie komina i eliminuje zastosowanie dodatkowych elementów.

KOMINKI

→ UNIWERAL (komin okrągły)

jest to komin z całkowicie izolowaną rurą wewnętrzą i miską do odprowadzania skroplin, może być zastosowany do podłączenia kominka. Jest odporny na pożar sadzy, czyli określone normą, okresowe rozgrzanie wnętrznej rury szamotowej do temperatury 1000oC.

KAMINO (komin okragły)

ten komin to kamionka z całkowicie izolowaną rurą szamotową,  odporny na  pożar sadzy. Komin ten przeznaczony jest do pracy „suchej”, przy temperaturach spalin,  które uniemożliwiają skraplanie się pary wodnej w przewodzie spalinowym. Przyjmuje się, że temperatura spalin powinna być wyższa niż 90oC.  Zastrzeżenie pracy suchej spowodowane jest jedynie brakiem możliwości odprowadzenia kondensatu  w systemie kominowym. Wynika to z założenia, że kominek podłączny do tego komina będzie opalany sezonowym drewnem o wilgotnści poniżej 20%. Na życzenie klienta producent może dostarczyć podłącznie pod kątem 45o jak równeiż elementy ze stali żaroodpornej ułatwiające podłączenie kominka.

UNI FU (k. kwadratowy, glazura)

jest to komin z glazurowaną rurą wewnętrzną i miską do odprowadzania skoplin. Jest to komin uniwersalny, przeznaczony do pracy mokrej albo suchej, do pieców na różne rodzaje paliw (gaz, olej opałowy, węgiel, drewno, brykiet itp). Jest odporny na pożar sadzy, może być zastosowany do podłączenia kominka.Maksymalna temperatura pracy ciagłej tego systemu to 400oC.

→ UNI FE (komin kwadratowy)

Komin do kominka z całkowicie izolowaną rurą szamotową. Przeznaczony jest do pracysuchej, jest odporny n a pożar sadzy i szok termiczny. Komin spełnia normę (13063-1) poddania się działaniu temperatury 1000oC. W tym systemie zastosowano podłączenie rury stalowej łączącej komin z kominkiem.  Jest to wykonany z betonu żaroodpornego specjalny kamień przyłaczeniowy, chroniący wewnętrzną rurę szamotową przed możliwością uszkodzeń w czasie montażu i eksploatacji kominka. Połączenie kształtki przyłaczeniowej z rura wwnętrzną uszczelnia specjalna, dporna na wysoka temperatur (do 1200oC) wełna mineralna. Stożkowy kształt wewnętrznego otworu w kształtce przyłaczeniwej zapobiega wsunięiu rury stalowej do wnętrza prrzewodu kominowego i ułatwia prawidłowe uszczelnienie połączenia.  Nażyczenie klienta producent może dosatrczyć kształtki przyłaczeniowe z betonu żaroodpornego pod katem 45o lub podłączenia z króćcem ceramicznym zarówno pod kątem 90o jak i 45o.

 

KOTŁY GAZOWE

TURBO  (komin okrągły)

komin przeznaczony do kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. System powietrzno-spalinowy Turbo z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania, pracuje w podciśnieniu, a jego maksymalna temperatura robocza wynosi 200oC i uwarunkowana jest zastosowaniem silionowych uszczelek.  Rura ceramiczna zapewnia najlepszą ochronę przed działaniem agresywnych skroplin, przez co system optymalnie dostosowany do nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych. W sytemie Turbo możliwe jest podłączenie do 10 kotłów z zamkniętą komorą spalania do jednego komina.  Przestrzeń pomiędzy rurą ceramiczną a pustakiem obudowy wykorzystywana jest do odprowadzenia powietrza do spalania. Mozliwość podłączenia rur koncentrycznych  o różnych średnicach umożliwia proste i   łatwe w montażu rozwiązanie, które zapewnia również szczelność połączenia.

→ UNI LAS (k. kwadratowy, glazura)

System powietrzno-spalinowy Uni Las został skonstruowany specjalnie do kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Można do niego podłączyć do 10 kotłów z zamkniętą komorą spalania. Podstawą systemu jest glazurowana rura wewnętrzna, odporna na kwaśne kondensaty. Pzestrzeń pomiędzy nią a pustakiem obudowy wykorzystana jest do dostarczaia kotłom gazowym powietrza do spalania. Maksymalna temperatura pracy ciągłej dla tego systemu to  200oC.  Uwarunkowana jest ona zastosowaniem uszczelek do podłączenia kotła gazowego.

Komin Uniwersal
Komin Uni Fu
Komin Kamino
System kominowy
Komin Turbo
System kominowy
Komin Uni Las