STUDNIE I ZBIORNIKI

STUDNIE I ZBIORNIKI

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

STUDNIE BETONOWE są to przeważnie pionowe ujęcia wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego.

Dzięki obecności urządzeń technicznych takich jak obudowa, kołowrót, pompa, rurociąg itp. możliwy jest stały pobór wody ze studni.

Studnie dzielimy na:

 1. KANALIZACYJNE – są to studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicach DN 400-DN 2500. Studnie powyżej DN 1000 są studniami włazowymi.

  Zastosowanie studni włazowych:
  – studnie rewizyjne
  – studnie wpustowe
  – studnie osadnikowe
  – rozprężne
  – ściekowe

 2. TELEKOMUNIKACYJNE – przeznaczone są do budowania ciągów kanalizacji kablowej i umożliwiają dostęp do rur podczas wykonywania prac związanych z wciąganiem, łączeniem kabli telekomunikacyjnych, światłowodowych, teletechnicznych oraz podczas konserwacji kabli. Spełniają także funkcje studni rozdzielczych, magistralnych w układzie ciągów kanalizacyjnych, oraz wykorzystywane są jako studnie przelotowe, narożne, lub odgałęźne.
 3. STUDNIE WODOMIERZOWE – wyróżniają się łatwością dostępu do wodomierza i jego odczytu. Studnie wodomierzowe wykonane są z polietylenu (PE). To materiał niezwykle trwały, odporny na korozję, czynniki atmosferyczne oraz środowisko wewnątrzgruntowe. Są mrozoodporne. Niewielka waga umożliwia skuteczny i łatwy transport oraz bezproblemowy montaż studni wodomierzowej. Dostępne wielkości: DN 400, DN 500, DN600, DN 800, DN 1000 oraz 1000/1200.
 4. STUDZIENKI DRENAŻOWE – Studzienki drenażowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie i budownictwie, (np. drenaż wokół budynków), tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki działkowe oraz odwodnienia wykopów. Podstawowym zadaniem systemów drenażowych jest odprowadzenie wód drenażowych do odpływów kanalizacyjnych lub cieków wodnych, rzadziej wykorzystywane są do przepompowywania wody. Studzienki drenarskie znajdują zastosowanie jako studzienka rewizyjna , czyszcząca do przepłukiwania niedrożnych systemów drenarskich z naniesionym gruntem oraz osadnikowa. Studzienka powinna zostać umiejscowiona tam, gdzie rury drenażowe zmieniają swój kierunek. Każda studzienka posiada wloty i wyloty oraz osadnik, w którym gromadzi się piasek niesiony przez przepływającą rurami drenażowymi wodę.
Studnia Kaprin

STUDNIE GŁĘBINOWE

Studnie Głebinowe są pionowymi konstrukcjami umieszczonymi w ziemi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat studni TUTAJ.

PRAKTYCZNE INFORMACJE→  Decydując się na wywiercenie studni głębinowej musimy dopełnić odrobinę formalności. Zamiar budowy studni należy zgłosić w najbiższym starostwie powiatowym. Jeżeli studnia nie przekracza 30m głębokości  oraz pobór wody nie przekracza 5m³ na dobę nie ma potrzeby posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Ile kosztuje utrzymanie studni głebinowej? → Koszt 1metra sześciennego wody ze studni to około 30-40 gr, powiększony o zużycie prądu pompy głębinowej (niektóre pompy głębinowe pobierają zaledwie 0,25 kW energii, podczas gdy inne nawet 2,5 kW. Warto wybierać pompy z silnikiem o wysokiej sprawności). Dla porównania – 1metra sześcienny wody z sieci wodociągowej sięga od 3 do 8 zł.

Czy więc warto zainwestować we własną studnię? WARTO!

Zadzowoń pod nr. 722 004 272 i zapytaj o szczegóły – nasz ekspert jest do Państwa dyspozycji

schemat studni głębinowej Gamrat

ZBIORNIKI PEHD

Zbiorniki produkowane z polietylenu wysokiej gęstości, przeznaczone do składowania m.in.: wód opadowych oraz innych materiałów płynnych. Możliwość wykonania zbiorników pionowych bądź poziomych.

Przeznaczenie zbiorników:

 • zbiorniki na wodę techniczną
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 • zbiorniki na wodę deszczową
 • zbiorniki ekologiczne dla rolnictwa posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością
 • obudowa dla przepompowni
 • obudowa dla separatorów tłuszczu
 • obudowa dla separatorów ropopochodnych
 • zbiorniki dla przydpomowych oczyszczalniścieków jedno, dwu i trzykomorowe wyposazone w trzy włazy rewizycjne  bądź wykonane jako zintegrowany dwukomorowy zbiornik
 • studnie wodomierzowe (zakres  przyłączy obejmuje średnice od Ø 32 do Ø 110)

Konstrukcja zbiorników – zbiorniki wykonywane sa na baze rury struturalnej Zinplast stanowiącej płaszcz zakończony dennicami. Kominy inspekcyjne wykonywane są także z rur strukturalnych Zinplast i dostosowane konsktrukcjnie do głębokości posadowienia i panujących warunków wodno-gruntowych. Króćce przyłączeniowe zbiornika mogą być usytuowane w płaszczu zbiornika, w dennicach jak i kominie.

Zalety zbiorników:

 • niska waga
 • trwałość
 • szczelnosć
 • odporność na korozję oraz związki chemiczne
 • łatwość i szybkość montażu

TABELA OBJĘTOŚCI ZBIORNIKÓW PE ZINPLAST

Zbiornik PEHD jednokomorowy

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Zapraszamy do współpracy