POMPY DO WODY i ŚCIEKÓW

POMPY DO WODY i ŚCIEKÓW

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

POMPA jest to urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.

Rodzaje pomp …………………………………………………………….

Hydro-Vacuum

WodaŚciekiPrzemysł
Pompy głębionowe – przeznaczone są do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wody surowej, morskiej oraz wód mineralnych i termalnych, nie zawierających domieszek ścierających i długowłóknistych zbrylającychX  
Pompy samozasysające – takie pompy wymagają tylko pierwszego wypełnienia za pomocą cieczy, po zalaniu pompa ma możliwość samoczynnej ewakuacji powietrza znajdującego się w rurociągu ssawnymX X
Pompy odśrodkowe jednostopniowe – służą do pompowania wody czystej oraz brudnej, a także innych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy.XXX
Pompy dwustrumieniowe – służą do pompowania cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych o niskiej lepkości i temperaturze do 120oC.X  
Pompy zatapialne wielostopniowa – zatapialne pompy wirowe typu WZA, idealnie nadają się do pompowania wody czystej; pitnej i użytkowej, wykorzystywanej w gospodarstwach domowych. Pompypowinny być instalowane, wszędzie tam, gdzie lustro wody w ujęciu uniemożliwia zastosowanie pompy samozasysającej, a głębokość ujęcia uniemożliwia zastosowanie pompy głębinowej.X  
Pompy pionowe wielostopniowe – są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych.X  
Pompy szybowe – są przeznaczone do tłoczenia wody czystej, surowej, rzecznej, morskiej, technologicznej lub lekko zanieczyszczonej o temperaturach do 40oC.X  
Pompy hydroforowe – układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych. Przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych.
X
  
Pompy cyrkulacyjne – przeznaczone są do przyspieszania obiegu cieczy niezanieczyszczonych i obojętnych chemicznie, przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. X  
Pompy wielostopniowe wirowe – są pompami poziomymi z członami pierścieniowymi z zamkniętymi wirnikami i kierownicami odśrodkowo-dośrodkowymi. Są przeznaczone do tłoczenia czystych lub lekko zanieczyszczonych cieczy.
X 

X

Pompy zbiornikowe – są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pompy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, fekalii, gnojowicy i innych cieczy.
 X

 

Pompy próżniowe, dmuchawy – stosowane są w różnych procesach technologicznych gdzie jest potrzebne ssanie i tłoczenie gazów pozbawionych olejów, w szczególności w przemysłach: chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym, i tekstylnym a także do zalewania pomp wirowych i lewarów.
  

X

Przepompownie ścieków – wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom.
 X

 

Tłocznie ścieków
 X

 

Pompy głębionowe Hydro-Vacuum
Pompa samozasysająca Hydro-Vacuum
Pompa dwustruieniwa Hydro-Vacuum
Pompa zatapialna wilostopniowa Hydro-Vacuum
Pompa szybowa Hydro-Vacuum
Pompa cyrkulacyjna Hydro-Vacuum
Pompa wielostopniowa wirowa Hydo-Vacuum
Pompa zbiornikowa Hydro-Vacuum

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Zapraszamy do współpracy