ARMATURA WODOCIĄGOWA

ARMATURA WODOCIĄGOWA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Na armaturę wodociągową składa się szereg produktów, m.in:  zasuwy, przyłącza, złączka rurowe albo rurowo-kołnierzowe, kształtki żeliwne (kołnierz ślepy, czwórnik, kolano, króciec jedno albo dwukołnierzowy,  łuk kołnierzowy, pierścień klinowy, trójnik kołnierzowy czy zwężka dwukołnierzowa), kurki kulowe, zawory zwrotne oraz antyskażeniowe, kurki podłączeniowe oraz czerpalne,  filtry, przepustnice, osadniki, przyłącza elastyczne czyli wężyki i złączki, czy klucze do hydrantów nadziemnych bądź nawiertek.

Armatura do wodociągów i kanalizacji

 • zasuwy – stanowią podstawowe wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Służą one do otwierania lub zamykania przepływu wody w rurociągu. Można dzięki niej również regulować siłę przepływu.
 • przyłącza – umożliwiają włączenie do sieci wodociągowej
 • przepustnice – stanowią podstawowe wyposażenie większości układów rurociągów. Służą do odcinania przepływu, a także, dzięki korzystnym charakterystykom hydraulicznym, do regulacji. Znajdują zastosowanie w systemach transportu wody i ścieków oraz w instalacjach przemysłowych, gdzie pracują na takich mediach, jak oleje, kwasy czy alkohole. Przepustnice stosowane w układach wodociągowych różnią się od tych wykorzystywanych w przemyśle materiałami i specyficznymi szczegółami konstrukcyjnymi.
 • łączniki i kołnierze – umożliwiają połączenie dwóch elementów
 • kształtki żeliwne
 • zawór antyskażeniowy – redukuje ciśnienie oraz zapobiega zanieczyszczeniom w systemach
 • nawiertki – niezbędne do dokonywania przyłączeń do domów. Montuje się je na istniejących rurociągach 
JAFAR - zasuwa i przepustnica
przylacz i lacznik
JAFAR - przyłącz do sieci w. i łącznik rurowo-kołnierzowy
hydranty akwa
Hydranty nadziemne AKWA: Retro, Pawełek, DN80 PN16

Hydrant jest to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Wyposażony jest w zawór i złącze do węża. Hydranty stosuje się głównie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

Rozróżniamy:

 1. Hydranty uliczne (na sieciach zewnętrznych):
  – nadziemne
  – podziemne
 2. Hydranty wewnętrzne (natynkowe lub wnękowe – na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku) – zaliczane do stałych urządzeń gaśniczych uruchamianych ręcznie.

Zdroje zewnętrzne są urządzeniami idealnie dopasowymi zarównoo do iejsc publicznych jak i prywatnych. Świetnie sprawdzają się na rynkach  miast, w szkołach, w parkach, przy deptakach czy na placach zabaw. Firma AKWA proponuje pięć różnych zdroi:

 1. zdroje uliczne
 2. zdrój ozdobny Pawełek
 3. zdroje naścienne
 4. zdroje kolumnowe
 5. zdroje ozdobne

Więcej informacji TUTAJ.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Zapraszamy do współpracy