Hydrant

HYDRANT

jest urządzeniem umożliwiającym  bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydranty zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również  służą do przeprowadzania  eksploacyjnego płukania sieci wodociagowej. Można je również wykorzystać do odpowietrzania urządzeń wodociągowych.

O dobry stan sieci wodociagowej oraz urządzeń z nią związanych dba przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Co najmniej jeden raz w roku powinny być poddawne przeglądom i konserwacji.

Rozróżnia się hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, które możemy jeszcze podzielić na  nadziemne i  podziemne.

Rozróżniamy następujące kolory hydrantów:

Czerwony – hydrant nadziemny, ma ostry kolor dzięki któremu  stosunkowo łatwo jest go  zauważyć w przestrzeni publicznej.  Także bardzo istotna jest jego lokalizacja. Z zasady innstaluje się je wzdłóż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach. Należy zachować odpowiednie odległości między hydrantami  -150metrów. Ważna jest również odległośś od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – 15m. Nastomiast 75 metrów jest odcinkiem na jakim zamontowany musi zostać hydrant od chronionego obiektu budowlanego. Ważny jest fakt, aby dostęp do hydrantu był swobodny, dlatego tez gdy mieści sie on na publicznym parkingu, czy przy jakimkolwiek punkcie handlowym – należy wyznaczyć w tym miejscu zakaz parkowania.

Niebieski hydrant przeznaczony jest do stosowania w instalacjach do przesyłu wody pitnej bądź cieczy nieagresywnej, cieczy które nie zawierają zanieczyszczeń stałych.

Warto wspomnieć, że wynalazcą pierwszego przeciwpożarowgo hydrantu był amerykański inzynier  Birdsill Holly.

Coraz większą popularnością w parkach miejskich cieszą się hydranty – zdroje uliczne, punkty czerpalne do wody pitnej dla ludzi, ale również i dla zwierząt.

Hydrant w Rzeszowie
Hydrant B.Holly
hhh
"Pawełek" prod.AKWA Gniezno
hy.
Hydrant podziemny
Hydrant wewnętrzny

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat armatury wodociągowej – chętnie pomożemy.

ZADZWOŃ