FORMULARZ ZWROTÓW

FORMULARZ ZWROTÓW

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

Dane zgłaszającego (nazwa i adres) ...

…………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko os. zgłaszającej

…………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu os. zgłaszającej

…………………………………………………………………………………………..

Adres e-mailowy os. zgłaszającej

…………………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące reklamacji: 

   – numer faktury …..

   – data wystawienia faktury

   – nazwa reklamowanego towaru

   – ilość reklamowanego towaru

   – data zgłoszenia reklamacji

…………………………………………………………………………………………..

Przyczyna reklamacji (zakreślić):

   – towar uszkodzony 

   – brak towaru

   –.nadwyżka

   – inne

…………………………………………………………………………………………..

Uwagi

…………………………………………………………………………………………..